Indkaldelse til Generalforsamling i Thurø L’hombreklub 20. januar 2024 kl. 18.00 på Skipperkroen

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formanden aflægger beretning
  2. Turneringslederen aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab, derefter vedtagelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  6. indkomne forslag
  7. eventuelt

 

 


Ad 5 Therese fratræder. På valg Kurt og Jørn Faistrup. Jørn Faistrup udgår

Der vil efterfølgende være spisning: Kogt torsk og senere serveres kaffe

Tilmelding i begyndelsen af januar.

 

MVH

Bestyrelsen for Thurø L’hombre Klub  

 

REFERAT af generalforsamlingen i Thurø L’hombre Klub

 hvor 19 deltog. Et afbud.

Ad. 1 Bent Rasmussen blev valgt

Ad 2 Torben Duerlund startede med at udtrykke glæde over, at ingen var gået bort siden sidste generalforsamling. Vi har haft to spilleaftener i Skallen. Lille fremmøde. Torben håbede, at det ville blive bedre, når sneen og håndbolden var slut. Ellers ingen nyheder siden den ekstraordinære generalforsamling i november.

Ad. 3 Der blev fortalt, at vi har to hold i første division i Ørbæk, og et hold med i DM. Alle ligger fornuftigt. Den nye dobbelte tomandsturnering starter 14. februar. Tilmelding er begyndt. Bestyrelsen måtte beklage, at præmier for efterårets turnering ikke blev delt ud ved juleafslutningen.

Ad. 4 Kurt Jensen fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Kontingent fortsat 250 kr. Må gerne indsættes direkte på kontoen: 9370 2480109719.(Sørens forslag). Kontanter modtages også.  I fremtiden betales der ikke varmepenge. Tak til Niels Pedersen og Therese for at have stået for øl/vand og kaffe. Det giver et godt tilskud til foreningen.

Ad. 5 Kurt Jensen genvalgt. Søren Aagaard overtager Jørn Faistrups plads. Therese S. Pedersen bevarer kontakten til bestyrelsen, og varetager fortsat hjemmesiden.

Ad. 6 Erik Andersen og Poul Palle Jensen valgt som revisorer.

Ad 7 ingen indkomne forslag

Ad. 8 Forslag om at prøve at indføre grand ved turneringer. Ligeledes foreslås præmiel’hombre den første onsdag i måneden. Bestyrelsen vil overveje forslagene.                                                                                                                                         19. august fylder klubben 80 år.  Det skal selvfølgelig fejres under en eller anden form.

Ølsalg vil fremover støtte klubben med 5 kr. pr. solgt øl.

Tilslut bad dirigenten os udråbe et leve for klubben.

  


Formand Torben Duerlund                           Dirigent Bent Rasmussen

 Referent: Therese S. Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del siden